Условия за ползване

Моля прочетете внимателно тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Използвайки уеб сайта се счита, че сте съгласни и приемате условията, в противен случай, моля да не използвате този уеб сайт!

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които „Братя Гьокови” ООД предоставя Услуги и Стоки на потребителите си посредством търговските си марки ”Братя Гьокови” и „G Brothers”, чрез уеб сайта си www.gyokovi.com, който е собственост на „Братя Гьокови” ООД. Последният има правото да прави всякакви промени в данните и условията за ползване и предоставяне на стоки и услуги без предварително уведомление.Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторско право на ”Братя Гьокови” ООД, с всички запазени права и законни последици. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да било публична или търговска цел снимков и/или текстов материал, съдържащ се в този сайт, без предварително изрично писмено съгласие и разрешение на „Братя Гьокови” ООД. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които предлага „Братя Гьокови” ООД, както ще им бъде потърсена административна, съдебна и/или наказателна отговорност.


Отговорност

„Братя Гьокови” ООД поддържа актуална информация на сайта, което не изключва възможност понякога да възникват обективни пропуски. „Братя Гьокови” ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или ползването на този сайт. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право - „Братя Гьокови” ООД по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.


Лична и некомерсиална употреба на информацията

Сайтът на ”Братя Гьокови” ООД е предназначен изключително за лична некомерсиална употреба. Не са позволени никакви промени, размножаване, дистрибуция, директен пренос, репродукция, публикуване, упълномощаване или продаване на информация, собственост на „Братя Гьокови” ООД.


Забранена и непозволена употреба

При ползването на този сайт се задължавате да не използвате данните, иинформацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на „Братя Гьокови” ООД или неговите партньори за забранени от закона или несъвместими с тези условия действия и цели. Изпращайки материали до нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на „Братя Гьокови” ООД, Вие приемате следните условия:

  • Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;

  • Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;


Направените промени в Условия за ползване, влизат в сила в момента на тяхното публикуване в сайта. Това споразумение между ”Братя Гьокови” ООД и посетителите на сайта се прилага, докато една от страните не го прекрати. Вие можете да го прекратите преставайки да използвате и достъпвате уеб сайта www.gyokovi.com и унищожавайки материалите, които сте "свалили", принтирали или по какъвто и да е начин запазили от него. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат съзнателно да не ги спазват ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.
Екипът на „Братя Гьокови” ООД
2011 г.